Måder at skabe forandring

Måder at skabe forandring

 

En ID terapeut arbejder primært med 7 forandringsprincipper. Dvs. måder, at skabe selvudvikling på. Disse overlapper med hinanden, men kan inddeles i.

1.Bevidstgørelse: Hvad sker der inde i dig og omkring dig

2.Mønsterbrydelse: At bryde et destruktivt tanke- eller handlemønster

3.Re-orientering: At finde et nyt mere konstruktivt tanke- eller handlemønster

4.Motivation: At skabe mod til forandring

5.Kompetanceudvikling: At finde nye ressourcer og rumme livet

6.Energiafbalancering: At give slip og være med forskellige følelser i kroppen

7.Integration: At samle alle sider af sig selv og blive mere hel

 

Forandringsprincipperne

De forskellige forandringsprincipper bruges til ens forskellige former dvs. sider af ens personlighed. Du vil gennem terapien lære at rumme dine egne følelser bedre, således at du ikke dis-associerer så meget.

 

Dette vil sige at følelsen af at være ude/ved siden af dig selv, eller det at have svært ved forskellige situationer eller mennesker bliver mindre.

 

Du bliver bedre til at rumme dig selv, og dermed andre samt at træffe de rette beslutninger.

 

Få en dybere kontakt

 

En anden måde at sige dette på, er at du handler ud fra nogle dybere lag i dig selv. De mere overfladiske eller automatiske ubevidste reaktioner kaldes reaktive, og de dybere kreative eller essentielle.

Centralt i terapien er, at du gennem de forskellige forandringsprincipper bliver vidne til dine følelser og tanker.

 

Derved slippes identifikationen med dem, og du bliver bedre til at træffe bevidste valg, fremfor at være i dine følelsers eller tankers vold.

Om terapien